Velden Keepersacademie hebben veilige korrels

De afgelopen weken is er  in de media veel te doen geweest over de schadelijke  rubber korrels op de kunstgrasvelden en de beslissing om wel of niet op die velden te trainen. Enkele ouders hebben hierover ook – en terecht – hun bezorgdheid geuit en gevraagd hoe de situatie is bij v.v. TSC (het complex waar de keepersacademie haar trainingen geeft) en of hier ook  ‘schadelijke’ korrels op de kunstgrasvelden liggen. Het bestuur van  Keepersacademie Arno van Zwam heeft daarom navraag gedaan bij het bestuur van v.v. TSC.
Het gemeentebestuur van Oosterhout heeft aan v.v. TSC laten weten dat vanaf de aanleg van het allereerste kunstgrasveld in de gemeente (bij Neerlandia in Dorst, 15 jaar geleden) geen schadelijke korrels (van autobanden) zijn gebruikt. Bij de aanleg van alle kunstgrasvelden in de gemeente Oosterhout is dit van overheidswege een harde eis geweest. De gemeente Oosterhout ligt namelijk in een zgn. waterwingebied. Op alle kunstgrasvelden van de clubs in Oosterhout – en de daarbij behorende kerkdorpen – is door de gemeente Oosterhout daarom gekozen voor ecologisch verantwoord materiaal. De korrels die op de Oosterhoutse velden liggen zijn zogenaamde ETP korrels, gemaakt van plastic. En dus volkomen veilig.