Clinic Train de Trainer

Het vak van Keeperstrainer is een prachtig, maar zeker ook een uitdagend vak. Als keeperstrainer bereik je meer en makkelijker resultaat wanneer je weet wat je doet.

Voetbalverenigingen zijn vaak afhankelijk van goedwillende vrijwilligers. Zij staan achter de bar, helpen bij de evenementencommissie of trainen het team van hun zoon of dochter enz. Maar ook bij het geven van keeperstraining blijkt dat bij veel clubs noodgedwongen vrijwilligers worden ingezet. We hebben veel respect voor hun enthousiasme en inzet, maar vaak ontbreekt het hen wel aan (actuele) kennis, ervaring en inzicht op het gebied van keeperstraining.

Om een goede keeperstraining neer te zetten is meer nodig dan gedegen vakkennis alleen! Je kennis ook nog eens overdragen aan anderen is niet altijd makkelijk. En soms ook ontbreekt juist die vakkennis en ervaring, om wat voor reden dan ook.

Misschien ben je al keeperstrainer of wil je keeperstrainer worden, maar heb je nog het gevoel dat je wat kennis tekort komt. Je wilt  bijscholing of juist ook eens kennis maken met andere inzichten, oefenstof enz. Om deze trainers wat meer houvast te geven in het geven van keeperstraining is deze clinic opgezet. Een clinic  voor trainers door trainers!

De clinic kan ongeveer drie uur duren en kan bestaan uit 3 modules :

  • theoriegedeelte
  • praktijkgedeelte
  • nabespreken

Natuurlijk kunnen we in overleg met de club en de trainers hiervan afwijken of kan er eventueel gekozen worden voor een clinic op maat. Na het intakegesprek bij de club –  waarbij er nader wordt ingegaan op de wensen en verwachtingen – stellen we in overleg een programma op.

Vragen naar aanleiding van deze clinic?

Bel ons op 06 – 22869928 of  Mail ons